Fartøy

Frysetrålere: ”Havstrand” og ”Havbryn” er begge bygget ved Tersan Skipsverft i Tyrkia, og ble ferdigstilt i 2013. Båtene er utsyrt med topp moderne fabrikker, samt mel- og fiskeoljefabrikk for full utnyttelse av råstoffet.   Ringnottrålere: ”Strand Senior” er bygget i 1999 ved Slipen Mek.Verksted. ”Fiskeskjer” ble bygget ved Karstensens Skibsværft A/S i skagen, Danmark, i 2010. Båten ble kjøpt fra det irske rederiet, Voyager Fishing Company Ltd,  i 2015. Begge fartøyene er utstyrt med det siste innen fiskeleitingsutstyr og infrastruktur for kommunikasjon.