Havbryn

Havbryn AS eier og driver Frysetråleren M/S Havbryn. Havbryn har fabrikktrålerkonsesjon med følgende kvoter: torsk, hyse og sei.

Båten har også fabrikk for mel og olje for full utnyttelse av råstoff.
 

Frysetråler

”Havstrand” og ”Havbryn” er bygget ved Tersan Skipsverft i Tyrkia, og ble ferdigstilt i 2013. Båten er utstyrt med topp moderne fabrikker, samt mel- og fiskeoljefabrikk for full utnyttelse av råstoffet.

Kontakt