F/T Havstrand søker nettmann

med tiltredelse 2. april eller etter nærmere avtale

F/T Havstrand kom i drift i 2013, og driver fiske etter torsk, hyse og sei. F/T Havstrand er en frysetråler som i tillegg har mel- og oljeproduksjon om bord


  • For å være kandidat til stillingen må en kunne jobbe selvstendig som nettmann i fiske med torsketrål og reketrål
  • Stillingen krever sikkerhetskurs, samt gyldig helseerklæring
  • Avlønning i henhold til tariffavtale for ferskfisk-/rundfrysetrålere  
  • Avløserordning,1:1, garantiavtale.
  • Kvote faktor: 2,99.Torsk og rekekonsesjon. 
  • Søknadsfrist: 4. mars 2020
  • Henvendelser vedrørende stillingen, Linda Vedø,  Tlf. 909 73 786 / Jon Grimstad, Tlf.924 50 156
  • Søknad sendes til linda@strand-rederi.no


Alle personlige opplysninger som registreres behandles konfidensielt og i overensstemmelse med Lov om behandling av personopplysninger.