Dyktige fiskere - bærekraftig forvaltning

Vi er stolte av å drive et bærekraftig fiske, der vi sikrer forvaltning og bevaring av ressursgrunnlaget slik at fiskeriressursene sikres for fremtiden.