F/T Havbryn søker bøtekyndig fisker/dekksmann

med tiltredelse ultimo oktober 2021.


F/T Havbryn er en frysetråler som driver fiske etter torsk, hyse og sei.
Båten har i tillegg mel og oljeproduksjon om bord.


Om stillingen:

  • Avlønning i henhold til tariffavtale for ferskfisk-/rundfrysetrålere.
  • Avløserordning 1:1, garantiavtale.
  • Kvote faktor: 2,98


Krav til stillingen:

  • Gyldig helseerklæring samt godkjent sikkerhetskurs
  • Erfaring fra torsketrål


For henvendelser vedrørende stillingen, kontakt:

Mannskapsansvarlig • Astrid Strand • tlf. 908 99 588
astrid@strand-rederi.no

Søknadsfrist 7. oktober 2021

Alle personlige opplysninger som registreres behandles konfidensielt og i overensstemmelse med Lov om behandling av personopplysninger.