Strand Senior

Strand Senior AS eier og driver ringnorsnurperen M/S Strand Senior. Båten ble designet ved Skipsteknisk AS i Ålesund, og bygd ved Slipen Mek.Verksted i 1999. M/S Strand Senior driver pelagisk fiske, og har 650 i basis ringnotkonsesjon i tillegg til kolmulerettigheter. 

Strand Senior har følgende kvoter: makrell, sild, kolmule og lodde. Fartøyet har 17 ansatte, hvorav 9 er ombord samtidig.