Strand Senior

Strand Senior AS eier og driver ringnorsnurperen M/S Strand Senior. Båten ble designet og bygd ved Karstensens Skibsværft i Danmark i 2019.  M/S Strand Senior driver pelagisk fiske, og har 650 i basis ringnotkonsesjon i tillegg til kolmulerettigheter. 

Strand Senior har følgende kvoter: makrell, sild, kolmule og lodde. Fartøyet har 14 ansatte, hvorav 10 er ombord samtidig.