strand rederi


Strand Rederi er et familieid fiskebåtrederi som i hovedsak driver fiskeri
innenfor hvitfisk og pelagisk. Rederiet har i dag 2 frysetrålere og 2
ringnotbåter. Produktene som produseres og leveres er av høy kvalitet og
selges på markeder over hele verden.
 
 
Vi er lokalisert i Steinvågsundet 3 min. kjøring fra Ålesund sentrum. I dette området er det meste av fiskeribedrifter og flere underleverandører lokalisert.
 
Administrasjonskontoret ligger i direkte tilknytning til eget kaianlegg med 150m dypvannskai og fryseri med en frysekapasitet på 3000 m3.
 
Havbryn ut på årets siste tur
Havbryn går, tirsdag 17. november ut på årets siste tur. Turen går nordover for å fiske torsk og hyse.
Havstrand ut på årets siste tur
Havstrand gikk torsdag 12. november ut på årets siste tur. Turen går nordover for å fiske torsk, hyse og sei.
Makrellrekord for Fiskeskjer
Fiskeskjer meldte 10. november inn 1 400 tonn med makrell. Sildelaget melder at dette er ny fangstrekord på én tur for et norsk fartøy.