strand rederi


Strand Rederi er et familieid fiskebåtrederi som i hovedsak driver fiskeri
innenfor hvitfisk og pelagisk. Rederiet har i dag 2 frysetrålere og 2
ringnotbåter. Produktene som produseres og leveres er av høy kvalitet og
selges på markeder over hele verden.
 
 
Vi er lokalisert i Steinvågsundet 3 min. kjøring fra Ålesund sentrum. I dette området er det meste av fiskeribedrifter og flere underleverandører lokalisert.
 
Administrasjonskontoret ligger i direkte tilknytning til eget kaianlegg med 150m dypvannskai og fryseri med en frysekapasitet på 3000 m3.