Fiskeskjer

Fiskeskjer AS eier og driver ringnotsnurperen M/S Fiskeskjer. M/S Fiskesjer ble bygd ved Karstensens Skibsværft A/S i Skagen, Danmark, i 2010. Fiskeskjer har følgende kvoter: makrell, sild, kolmule og lodde.

M/S Fiskeskjer driver pelagisk fiske, og har 650 i basis ringnotkonsesjon i tillegg til kolmulerettigheter. Fartøyet har 19 ansatte, hvorav 9 er ombord samtidig.

Kontakt

Mannskapsansvarlig
Bro IP telefon
Maskin
Maskin IP telefon