Havstrand

Havstrand AS eier og driver fabrikktråleren F/T Havstrand. Båten ble designet av Skipsteknisk AS i Ålesund, og ble bygget ved Tersan Skipsverft i Tyrkia i 2013. Havstrand har fabrikktrålerkonsesjon med følgende kvoter: torsk, hyse og sei.
 
Båten har fabrikk for mel og olje, som sikrer full utnyttelse av råstoffet. Havstrand er utstyrt med dobbeltrål. Videre er båten også utstyrt for pelagisk fiske etter uer i Irmingerhavet og på Grønland. Havstrand har 40 ansatte, hvorav 20 på hvert skift.

Frysetråler

”Havstrand” og ”Havbryn” er bygget ved Tersan Skipsverft i Tyrkia, og ble ferdigstilt i 2013. Båten er utstyrt med topp moderne fabrikker, samt mel- og fiskeoljefabrikk for full utnyttelse av råstoffet.

Kontakt

Mannskapsansvarlig
Maskin IP telefon
Mannskap IP telefon
Bro IP telefon