Etiske retningslinjer leverandører

Disse Etiske Retningslinjene er vedtatt av styret i:
AS Havstrand
Havbryn AS
Fiskeskjer AS
Strand Senior AS
Strand Sea Service AS