Lange tradisjoner

Strand Rederi har lange tradisjoner innen fiskeri, og er i dag blant Norges største familieeide fiskebåt-rederier. Rederiet ble etablert av brødrene Ole og Olav Strand i 1958, da de sammen med sin far bygde sin første båt; garn- og linebåten «Strand Senior». Rederiet har lange tradisjoner innen garn, line, trål og not, og har gjennom årene eid 20 fartøy.


I dag består rederiet av to ringnot fartøy og to fabrikktrålere med 135 ansatte, og en årlig omsetning på rundt 300 mill. kroner. Rederiet ledes av Solveig Strand, Janne Grethe Strand Aasnæs, Astrid Strand og Elisabeth Strand.