M/S Strand Senior søker erfaren bestmann / styrmann – vikariat

med tiltredelse etter avtale.


En av våre navigatører skal ut i permisjon og vi søker vikar som bestmann / styrmann for 2022.


M/S Strand Senior ble levert som nybygg i 2019 og er et 75 meters ringnotfartøy med kolmulerettigheter.


Om stillingen:

  • Avlønning: Daglott for driftsåret.
  • Avløserordning: Garantiavtale
  • Kvoter: 650t i basis ringnot og 1,27 kolmulerettighet

Krav til stillingen:

  • Søkeren må ha erfaring som bestmann i fiske med ringnot og pelagisk trål. 
  • Stillingen krever minimum sertifikat D3 eller fiskeskipper AB, sikkerhetskurs, samt gyldig helseerklæring.


For henvendelser vedrørende stillingen vennligst kontakt: 
Jon Grimstad, Tlf: 924 50 156, mail: jon@strand-rederi.no


Søknadsfrist: 24. november 2021
Søknad sendes til: linda@strand-rederi.no


Strand Sea Service AS er driftsselskap for fabrikktrålerne F/T Havstrand og F/T Havbryn samt
ringnotfartøyene M/S Strand Senior og M/S Fiskeskjer. Rederiet administreres fra eget kai- og
fryserianlegg i Ålesund sentrum.