F/T Havstrand søker fabrikksjef

Tiltredelse ca 10.februar 2024

F/T Havstrand er en frysetråler som kom i drift i 2013, og driver fiske etter torsk, hyse, sei, uer og reke. 

Båten har Optimar fabrikk med Bader 444 kappe/sløye maskiner, industrirekelinje, J/C linje og automatisk palletering.

  • Kvalifikasjoner:
  • søker må ha god erfaring fra tilsvarende produksjon
  • ledererfaring
  • krav til HACCP kurs
  • krav til gode lederegenskaper, systemforståelse og datakunnskap
  • stillingen krever sikkerhetskurs samt gyldig helseattest
  • avlønning i henhold til tariffavtale for ferskfisk-/rundfrysetrålere
  • avløsesrordning 1:1, garantiavtale
  • kvotefaktor: 2,9 torsketrål og reketråltillatelse


Søknadsfrist 29.september 2023

Henvendelser vedrørende stillingen kontakt: 

Drtiftssjef Jon Grimstad,
Tlf.924 50 156
Mail: jon@strand-rederi.no

Søknad sendes
mannskapsansvarlig Linda Vedø
Tlf 90 97 37 86
Mail:linda@strand-rederi.noStrand Rederi består av hvitfisktrålerne F/T Havstrand og F/T Havbryn samt ringnotfartøyene M/S Strand Senior og M/S Fiskeskjer. Rederiet administreres fra eget kai- og fryserianlegg i Ålesund sentrum.